Purpose Work(s), van visie naar werkvloer

 

De bouwsector in Nederland zet zich al jaren in voor een duurzamer materiaalgebruik. De daadwerkelijke transitie naar een circulaire (bouw)economie vindt echter pas plaats als “de werkvloer” is betrokken! De druk loopt op door het personeelstekort en de grote vraag naar betaalbare en duurzame woningen waardoor noodzaak ontstaat op een andere manier te kijken naar de inzet van personeel. Niet harder, maar slimmer werken mét oog voor de omgeving.  

 

Purpose Work(s) kijkt op een holistische manier naar bovengenoemde opgave.

 

Kortom:

 

De opgave is er een met sociale complexiteit. Dat vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van de mensen in de bouwsector.  Het vraagt om een holistische benadering en systemisch denken. Ruimte laten voor het niet-weten, en mogelijkheden geven voor het ontdekken van nieuwe wegen. De ontwikkeling van kennis en over circulaire mogelijkheden versnellen. De vaardigheden daarvoor in kaart brengen en concretiseren. Dat is waar Purpose Work(s) voor staat!