Werkwijze Purpose Work(s)

 

 

Door de mens binnen  en buiten de organisatie zich maximaal te laten ontwikkelen en dit potentieel te benutten, ontstaat ruimte om strategische en technologische innovaties door te voeren.

  1. Toekomstbestendigheid
    1. De toekomst van de bouw door de ogen van de medewerker, wat betekent dat?
    2. De kwaliteit van de circulaire arbeidsmarkt, “goede banen”.
    3. Een leven lang leren

Technologische innovaties & duurzame materialen, 3D printing & automatisering; wat betekent dat voor de arbeidsmarkt en wat wordt de rol van de mens hierin? Onze visie: automatiseer wat kan, gebruik mensen voor het creatieve denken en handelen. 

Samenwerken in nieuwe netwerken/samenwerkingsverbanden vraagt om ander leiderschap. Door in te zetten op kennisontwikkeling op basis van Lean Management, Sociale Innovatie en Circulariteit ontstaat: “samen leren bouwen aan innovatievermogen”. Het uitbannen van verspilling is een gezamenlijk thema. De inzet en kennis van mensen is cruciaal voor de Nieuwe Economie.

Hoe kunnen we de Lean Filosofie inzetten om milieuvervuiling te minimaliseren? Door het voorkomen van energieverspilling en grondstofverbruik te minimaliseren, komt klimaatneutraliteit als doel dichterbij.