Werkwijze Purpose Work(s)

 

Door de mens binnen  en buiten de organisatie zich maximaal te laten ontwikkelen en dit potentieel te benutten, ontstaat ruimte om strategische en technologische innovaties door te voeren.

 

 1. Toekomstbestendigheid
  1. De toekomst van de bouw door de ogen van de medewerker, wat betekent dat?
  2. De kwaliteit van de circulaire arbeidsmarkt, “goede banen”.
  3. Een leven lang leren

             

Technologische innovaties & duurzame materialen, 3D printing & automatisering; wat betekent dat voor de arbeidsmarkt en wat wordt de rol van de mens hierin? Onze visie: automatiseer wat kan, gebruik mensen voor het creatieve denken en handelen. 

Zal er altijd weer nieuw werk ontstaan? De aard van die nieuwe arbeid, van de toekomstige banen, is onbekend. De opkomst van de digitalisering zorgt voor een nieuwe economische sector, inclusief werkgelegenheid.

 

 1. Anders samenwerken

            Eerlijke ketens

            Innovatie – samenwerken – kennisdelen

 

Samenwerken in nieuwe netwerken/samenwerkingsverbanden vraagt om ander leiderschap. Door in te zetten op kennisontwikkeling op basis van Lean Management, Sociale Innovatie en Circulariteit ontstaat: “samen leren bouwen aan innovatievermogen”. Het uitbannen van verspilling is een gezamenlijk thema. De inzet en kennis van mensen is cruciaal voor de Nieuwe Economie.

Hoe kunnen we de Lean Filosofie inzetten om milieuvervuiling te minimaliseren? Door het voorkomen van energieverspilling en grondstofverbruik te minimaliseren, komt klimaatneutraliteit als doel dichterbij.

Hoe kun je bedrijfsprocessen energiezuinig/klimaatneutraal inrichten? Het gaat hier om nieuwe business modellen/producten/diensten en de uitwerking ervan op een effectieve inrichting van de organisatie. De mens staat daarbij centraal, de verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen is een gegeven.

 

WAARIN WIJ ONS ONDERSCHEIDEN:

 

Onze ervaring met trainen op de bouwplaats en richting geven aan circulair bouwen maakt onze aanpak uniek.

 

Op de werkvloer vertaalt zich dat als volgt:

 

Binnen de sector leeft de belemmerende overtuiging dat mogelijkheden tot verandering in de sector beperkt zijn. Niet omdat de wil ontbreekt, maar omdat de ruimte binnen de huidige wet- en regelgeving smal is. Tegelijkertijd dwingt die speelruimte tot innovatieve oplossingen. “Uit schaarste ontstaat creativiteit”.

 

Waar wringt het in de bouw?

 

De grootste knelpunten zijn:

 • Faalkosten
 • Tekort aan vakmensen en resources
 • Steeds hogere duurzaamheids- en comforteisen

 

Hoe zijn die knelpunten op te lossen?

 

 • Proces- en productinnovatie zijn mogelijke oplossingsrichtingen. Over het algemeen geldt dat het proces stabiel dient te zijn alvorens succesvol een innovatie door te voeren.

 

Bij wie begint innovatie in de keten?

 

 • Hierover is geen consensus. Is het de klant? Is het de architect? Is het de politiek?

 

Klanten weten niet wat ze willen, het is aan “ons” om de achterliggende behoeften in de keten te achterhalen.  Als je écht wilt innoveren, moet je het oude los durven laten.

 

Wat mag innovatie kosten?

 

Is deze vraag relevant? Een lastig te beantwoorden vraag! Het omdraaien levert de volgende vraag op? Wat kost het op termijn als je niet innoveert