In het document van CB23 "Leidraad Circulair ontwerpen" wordt op pagina 97 verwezen naar Circular skills als voorwaarde. De conclusie is dat je van alles kunt ontwerpen, maar als het niet opgepikt wordt door de werkvloer blijft het "windowdressing". Het gezegde geldt nog steeds: De mensen maken de winkel! Dus hier moet de aandacht naartoe als je écht iets wilt veranderen.  

Zie hier de link: https://platformcb23.nl/images/leidraden/PlatformCB23_Leidraad_Circulair-Ontwerpen_versie1.pdf

 

Op pagina 97 van dit document wordt verwezen naar het visiedocument Leren voor morgen. Echter als je daar op klikt kom je op een algemene site van Leren voor Morgen. Waar het over gaat is dat er een 7 tal leidende werkprincipes zijn, waarvoor nieuwe vaardigheden moeten worden ontwikkeld. Op pagina 13 wordt uitgelegd wat die skills zijn. 

Zie hier de directe link naar dat document  MergedFile (lerenvoormorgen.org)

 

Meer weten over circulair ontwerpen of inkopen en een actieve bijdrage leveren?  zie hieronder de link naar het CB23 platform voor het laatste nieuws. 

https://platformcb23.nl/updates